Rodzice zapisują dzieci do Sakramentu Pierwszej Komunii świętej na początku roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu formacyjnym. Uczestniczą w wymaganych spotkaniach. Wspólnie z dziećmi biorą udział co niedziela we mszy świętej. Wymaganym dokumentem jest metryka chrztu dziecka. Dzień Pierwszej Komunii świętej to misterium spotkania się z niepojętym Bogiem, który objawia się człowiekowi z całą pełnią swoich darów , pod postaciami Chleba i Wina. Po drodze jednak do ołtarza dziecko zatrzymać się musi przy konfesjonale. Rodzice powinni w możliwie najdelikatniejszy sposób pomóc księdzu przygotowującemu dziecko do Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św. Niech konfesjonał od pierwszej chwili nie stanie się miejscem samooskarżania się lecz będzie miejscem całkowitego oddania się przebywającej tam Miłości Jezusa Chrystusa mówiącego przez kapłana. Przygotowując dziecko do Pierwszej Komunii św. rodzice mają okazję pogłębić, wzmocnić relacje z Bogiem. To czas by wspomnieć chrzest dziecka, tę chwilę kiedy Bóg powierzył swoje przybrane dziecko rodzicom ziemskim , którzy zobowiązali sie przyprowadzić to dziecko z powrotem do Boga, karmiąc je Słowem i Ciałem. To dzień, kiedy obcując z widzialnym w symbolach Bogiem, należy dziecku mówić o tym, że cała moc tego Sakramentu jest jednak w wymiarze duchowym, niewidzialnym. Rozbudzone duchowo pierwszokomunijne dziecko , za którego rodzice przyjęli Komunię św. , śmiało kroczy do wieczności przez most zwany życie. Wie bowiem, że w każdym miejscu i o każdej porze jest przy nim Jezus - człowiek, Jezus - Bóg, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

 

Jezus Chrystus dokonując cudownego rozmnożenia chleba przygotowywał Apostołów do ustanowienia Eucharystii. Powiedział wtedy, że "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie a ja w nim" Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy (Wielki Czwartek).Uczestniczący we Mszy św. znają na pamięć te cudowne, mistyczne słowa wypowiadane przez Jezusa podczas wieczerzy, zakończonych poleceniem: "To czyńcie na moją pamiątkę" .Kościół sprawuje tę pamiątkę w możliwie najbardziej uroczysty sposób - w Pierwszej Komunii świętej. W Sakramencie tym uczestniczą  dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej.

Sakrament Eucharystii w I Komunii Świętej.

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365