Jezus Chrystus wybrał Dwunastu Apostołów i zlecił im dzieło przekształcenia świata w Królestwo Boże, wyzwolone z mocy grzechu i szatana. Nakazał im głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu(Mt 28,18-20), sprawować Eucharystię na Jego pamiątkę (Łk 22,19), odpuszczać grzechy (J 20,22 -23) udzielając przy tym Apostołom mocy wiązania i rozwiązywania , udzielania chrztu w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Już od I w. Kościół uznał kapłaństwo hierarchiczne w trzech stopniach – jako diakonat, prezbiteria i biskupstwo. Poświęceni Bogu kapłani stają się żywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana, Nauczyciela i Pasterza aby mogli kontynuować Jego dzieło w odnowieniu całego rodzaju ludzkiego. Wierzący Chrześcijanin świadomy jest faktu, że Szatan całą swoja zajadłość i moc kieruje przeciwko księżom by szkodzić im w wypełnieniu misji Jezusa Chrystusa. Postępując w szczerości swego serca , współuczestnicząc na mocy przyjętego chrztu w tzw. królewskim (powszechnym) kapłaństwie ,Chrześcijanin poprzez życzliwość w każdy możliwy sposób pomaga kapłanowi w realizacji dzieła Chrystusa. Modlitwa wiernych za kapłana jest pomocną tarczą ochronną przed zakusami Złego. Każdy bowiem kapłan jest darem Boga.

 

 

Modlitwa za kapłanów :

 

Maryjo,Matko Chrystusa, Matko kapłanów i Królowo Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne. Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu - za ich posługę, - za przepowiadanie Dobrej Nowiny, - za codzienny cud miłości na ołtarzach świata, - za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia, - za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca, - za ich modlitwę i wiarę, - za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw... Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich - niech trwają w jedności z Chrystusem. Amen.

Kapłaństwo.

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365