Historia Parafii świętego Jana z Dukli w Przemyślu.

 

 

Zmarł Ksiądz Kanonik Kazimierz Bugiel.

W dniu 29 grudnia 2012r. , po wieczną nagrodę do Pana odszedł od nas Ksiądz Kanonik Kazimierz Bugiel.

Można by o Zmarłym powiedzieć krótko: urodził się, żył i pracował, służył Bogu i ludziom, umarł… Jednakże mowa tu o Księdzu Kanoniku Kazimierzu Bugielu, Kapłanie Boga , który był wśród nas przez swoje ostatnie 10 lat a pierwsze lata naszej Parafii! Był przy jej narodzinach, odprawiał msze święte w drewnianej szopie i w murowanej kaplicy, w jej podziemiach i tu gdzie obecnie jest. Tu głosił słowo Boże , tu spowiadał! Dopóki mógł wspinał się po schodach kaplicy by dotrzeć do konfesjonału, do ołtarza i choć choroba zapierała mu oddech mówił głośno o Bogu, o Ojczyźnie, o tradycji. Dlatego o ś.p. Księdzu Kanoniku Kazimierzu Bugielu trzeba powiedzieć więcej , kiedyśmy Go bowiem żegnali, to dowiedzieliśmy się kim był.

Przyszedł na ten świat 23.11.1929 r. w Żarnowcu k/Jedlicza , jako syn Wojciecha i Józefy Wróbel. Niewiele wiemy o Jego dzieciństwie i młodości. Czas II wojny światowej, w jaki wchodzi jako 10 letni chłopiec na pewno zostawia w Jego duszy niezabliźnioną ranę – w Oświęcimiu zostaje zamordowany Jego ojciec i brat. Miejsce to, gdzie pozostały prochy jego bliskich, pozostanie dla Niego do końca życia miejscem szczególnej pamięci. Będąc 20-letnim młodym człowiekiem mówiąc „fiat” swojemu powołaniu, podejmuje studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu by w dniu 27.06.1954 r. zawierzyć Bogu swoje życie i z rąk Ks. Bpa Franciszka Bardy przyjąć święcenia kapłańskie.

W latach 1954- 1982 prowadził Go Pan jako wikariusza w parafiach: Manasterz k. Kańczugi, Kamień, Nozdrzec, Szklary, Wola Zarzycka, Harta i Bolestraszyce. Następnie ścieżki Jego jako już proboszcza skierował Bóg do Brzyskiej w latach 1982 - 1989 r., do Pisarowiec w latach: 1989 - 1991 i Babic w latach: 1991-2002.

21.08.2002 r. przeszedł na emeryturę, pomagając w Parafii pw św. Jana z Dukli w Przemyślu gdzie spędził swoje ostatnie 10 lat posługi kapłańskiej.

Zwłoki Czcigodnego Ks. Kanonika Kazimierza Bugiela zostały wystawione wśród swoich, w podziemiach kaplicy św. Jana z Dukli w Godzinie Miłosierdzia dnia 29 grudnia 2012r. Już nie w konfesjonale czy za ołtarzem, bo przyszedł Ksiądz Kazimierz się pożegnać. Po raz ostatni spojrzała na swojego Brata Jego siostra, Pani Janina żegnając Go czule. O 16 :00 ks. Proboszcz Robert Drążek z ks. Wikariuszem Ryszardem Płatkiem, w obecności Sióstr Serafitek i licznie zebranych wiernych z parafii, odprawił nabożeństwo. Doczesne szczątki Zmarłego pozostały u nas do dnia 30 grudnia 2012r., który był Dniem Pańskim. Zechciał bowiem Pan aby w tę niedzielę ś.p. Ks. Kazimierz był u nas, byśmy modlili się na każdej Mszy św. za pokój Jego duszy aby po niej zatrzymać się przy Nim   i w modlitwie, westchnieniu podziękować Mu za pracę wśród nas. O godzinie 14:00 zaczął się obrzęd eksporty i po wystawieniu trumny z doczesnymi szczątkami ś.p. Ks. Kanonika w kaplicy, odprawiono Mszę świętą koncelebrowaną przez 21 księży , której przewodniczył ks. Biskup Adam Szal.   Ksiądz Piotr Walasz, Proboszcz Parafii Nowosielce k/Przeworska wygłosił homilię .Przedstawił on postać ś.p. Księdza Kazimierza jako gorliwego kapłana, spowiednika, kaznodzieję, wielkiego patriotę, który głosił miłość do Kościoła , Ojczyzny, tradycji , a szczególnie wszędzie zabiegał o właściwą pamięć i szacunek dla Oświęcimia. Po Mszy św. głos zabrał ks. Biskup dziękując Zmarłemu za pracę na rzecz diecezji. Następnie siostra Zmarłego podziękowała za pomoc i modlitwy. Redaktor przemyskiej „Niedzieli” ks. prałat Zbigniew Suchy podziękował Ks. Kanonikowi za współpracę i liczne artykuły a ks. prałat Kazimierz Florek w imieniu kapłanów dekanatu Przemyśl III podziękował Zmarłemu za posługę na rzecz dekanatu podkreślając Jego umiłowanie konfesjonału i Kościoła, wspominając przy tym o bólu w Jego duszy wobec niemożności spowiadania. Na zakończenie za pracę w parafii podziękował ks. Robert Drążek.

31 grudnia 2012r. po modlitwie przy Zmarłym, przewieziono Go do Parafii pw św. Józefa w Żarnowcu, życzył bowiem sobie Ks. Kazimierz by tam Go pochowano. Zwłoki ś.p. Księdza Kazimierza wprowadził uroczyście do kościoła ks. Stanisław Szańca a o 10:30 rozpoczęła się Msza św. żałobna koncelebrowana przez 50 kapłanów pod przewodnictwem ks. Abpa Józefa Michalika. Homilię wygłosił i dobre słowo o Czcigodnym Zmarłym wygłosił ks. kanonik Aleksander Radoń, emerytowany proboszcz parafii Kańczuga. Przedstawił on ś.p. Ks. Kazimierza jako patriotę miłującego Ojczyznę – Polskę i mającego wielki patriotyzm lokalny do Małej Ojczyzny Jedlicza i Ziemi Jedlickiej. Mówił on o szerokich zainteresowaniach Zmarłego, o wielkiej wrażliwości na ludzką biedę i o ubogim ale wielce gościnnym stylu życia. Zmarłego brata dobrym słowem pożegnała tam Jego siostra a w imieniu parafii Żarnowiec, ostatnie pożegnanie wyraził ks. Stanisław Szańca. Ks. Roman Słota z Jaksmanic w imieniu rodaków z Jedlicza wspomniał o wielkiej dobroci i życzliwości Zmarłego, o jego umiłowaniu do głoszenia kazań, rekolekcji i … zbierania grzybów… Wypowiedzi o Zmarłym zakończył ks. Abp Michalik dziękując za przykład dobrego kapłańskiego życia i pracy dla archidiecezji. Około godziny 12 trumnę z Czcigodnymi Zwłokami odprowadzono w kondukcie na cmentarz. Ceremonię na cmentarzu wobec rodziny Zmarłego, delegacji z parafii gdzie Ks.Kazimierz pracował ,pocztów sztandarowych, młodzieży ze szkoły w Żarnowcu i tamtejszych parafian odprawił ks. prałat Kazimierz Kaczor ,Proboszcz z Haczowa.

Odszedł od nas Pasterz , który szedł przez życie czyniąc dobrze, wierny Bogu i ślubom, do ostatniego tchnienia oddany Kościołowi i Polsce.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj Mu świeci, na wieki wieków. Amen. Amen.

                                                                          Zbigniew

 

 

 

Nieznana historia Figurki MB Fatimskiej z naszej Kaplicy.

Znajdująca się w naszej Kaplicy Figurka Matki Bożej Fatimskiej,została zakupiona w Fatimie w dniu 12.07.1978r, przez mieszkankę Neapolu o imieniu Anna. Tegoż samego dnia Figurka została poświęcona w Fatimskiej Kaplicy Objawień przez Bpa Paolo Marię Hnilicę, SJ. Następnego roku   czcigodny Ks. Biskup poświęcił Figurki Pastuszków . Pani Anna ofiarowała Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Neapolu miedzy innymi Figurkę MB Fatimskiej i Pastuszków, które to za pośrednictwem ss. Serafitek znalazły się w naszej Kaplicy.

Na powyższe okoliczności Ks.Biskup Hnilic złożył stosowne oświadczenie, które znajduje się poniżej.

 

 

Historia naszej Parafii wobec zebranego materiału historiograficznego przedstawia się bardzo skromnie. Nie dlatego, że się nic nie działo. Dlatego tylko, że tak mało zebrano materiałów będących potwierdzeniem zaistniałych wydarzeń w życiu Parafii. Trzeba jednak od czegoś zacząć a to co jest przedstawiane to pierwsza wirtualna kartka kroniki Parafii, jej ziarno , która w zamierzeniach ma także powstać w formie pisemnej księgi "Kroniki Parafii św. Jana z Dukli w Przemyślu". Może to ziarno wyda obfity plon? Od czego zacząć tę podróż w czasie? Uzasadnionym jest przedstawić dokument -Dekret erygowania Parafii pw św. Jana z Dukli w Przemyślu z dnia 20 listopada 1999r.podpisanego przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego J. Michalika. Z dokumentu tego wynika iż w I Niedzielę Adwentu Roku Pańskiego 1999 to jest w dniu 28 listopada, zaistniała oficjalnie w Archidiecezji przemyskiej nasza Parafia, wydzielona po części z Parafii OO Franciszkanów i Parafii Błonie. Pierwszymi Duszpasterzami Parafii zostali ks. Piotr Walasz - Proboszcz i ks. Andrzej Łamasz - Wikariusz

 

Parafia nie posiadała swojego kościoła więc - jak wynika z dostarczonych zdjęć - już za rok wybudowano drewnianą kaplicę .

Poniższe zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w pierwszym parafialnym chrzcie, który odbył się w drewnianej kaplicy w dniu 10 grudnia 2000r.

Z wypożyczonych zdjęć z tych "dawnych lat" jest jeszcze materiał fotograficzny dotyczący mających miejsce w Parafii Misjach Świętych ,które w dniu 14 września 2002r. zakończono postawieniem i poświęceniem Krzyża Misyjnego.

Tuż za tym wielkim wydarzeniem Parafię objęła swoją opieką Jasnogórska Królowa Polski, która w dniach 15-16 września 2002r. w ikonie cudownego obrazu nawiedziła Parafię. Na jednym z załączonych zdjęć widać za polowym ołtarzem budowaną plebanię, której zdjęcie znajduje się na stronie głównej. Budynek ten do czasu wybudowania kościoła pełni funkcję tymczasowej kaplicy Parafii.

 

Kilka zdjęć z uroczystości Bożego Ciała roku 2000. 

 

Zdjęcia z Odpustu Parafialnego roku 2000.

Kolejne, udostępnione Ks . Proboszczowi, zdjęcia z chrztu jeszcze w drewnianej Kaplicy.

 

 

Pozostały udostępniony materiał fotograficzny, który dotyczy życia Parafii znajduje się na stronie "Galerie".

Słowo o Parafii Ks. Kanonika Kazimierza Bugiela.

 

28 listopada 1999 r. Ks. Arcybiskup J. Michalik erygował Parafię przy ulicy Reymonta i Kopernika w Przemyślu, pod wezwaniem świętego Jana z Dukli - wydzielonej z parafii na Błoniach i OO Franciszkanów.

29 października 2000 r. odprawiono pierwszą mszę świętą w wybudowanej drewnianej kaplicy o wymiarach 8x14 m. W pierwszej Mszy św. udział wzięło około 30 osób. Pierwszym proboszczem został Ks. Piotr Walasz z poleceniem budowy plebanii, a w przyszłości kościoła w warunkach jakie będzie stwarzała rzeczywistość.

Pierwszą pasterkę 24 grudnia 2000 r. odprawił Ks. Arcybiskup z udziałem nowych parafian jak i gości z Rzymu. Celebrans powiedział między innymi - " odprawiamy Mszę świętą przy szopce w szopie." W 2001 roku miało miejsce przejście z tymczasowej drewnianej kaplicy do murowanego budynku kaplicy , " do piwnicy" i ten stan trwał do Niedzieli Palmowej 2006 roku, kiedy to przeniesiono kaplicę z pomieszczenia w piwnicy do pomieszczenia piętro wyżej, który to stan trwa do dnia dzisiejszego.

Pierwszą wizytację kanoniczną przeprowadził Ks. Bp Adam Szal.

Jak wspominano pierwszym proboszczem został wikariusz z Przekopanej Ks. Piotr Walasz zaś wikariuszem Ks. Andrzej Łamasz. Ks. Piotr Walasz był do sierpnia 2006 r. i przeszedł do Nowosielec Przeworskich a w jego miejsce został mianowany Ks. Zbigniew Stradomski a po jego odejściu do Rakszawy proboszczem został Ks. Robert Drążek. Księża wikariusze to - Ks. Andrzej Łamasz, Ks. Bogusław Folusiewicz (4 lata), Ks. Zbigniew Szymański(3 lata) i obecny Ks. Ryszard Płatek. Piszący te wspomnienia Ks. Kanonik Kazimierz Bugiel został przyjęty jako emeryt do pracy w Parafii w sierpniu 2002 r. przez Ks. proboszcza Piotra Walasza.

Proboszcz ten uważał, że możliwością jednoczenia się parafian przy kaplicy, a w przyszłości w budowie kościoła, ważną rolę spełnia Misje parafialne i tak sie z czasem stawało. Bowiem jak na pierwszej Mszy św. obecnych było około 30 osób tak po pewnym czasie liczba wiernych uczestniczących w sześciu Mszach św. w niedziele i święta dochodziła do 1000 osób.

Pierwsze Misje święte poprzedzone modlitwą ze strony parafian zarówno w kaplicy jak i w domach, w rodzinach, miały miejsce w dniach od 6 do 12 września 2002r. a przeprowadzili je Ks. Bolesław Pilek i Ks. Jan Butryn. Ks. Butryn mieszkał w domu na Zacisznej zaś Ks. Pilek w Seminarium duchownym w Przemyślu. Pierwsze misje święte zgromadziły wielu wiernych. Powstały nowe Róże różańcowe, zainteresowanie Misjami było duże i masowo uczestniczono w spowiedzi misyjnej.

Misje święte zakończono poświęceniem Krzyża Misyjnego. Warto dodać, że stojący do dziś Krzyż Misyjny, został usytuowany w miejscu gdzie dawnej znajdował się dom księdza z archidiecezji wrocławskiej. Uroczystość ta odbyła się 12 września 2002 r., przy bardzo ładnej pogodzie i z udziałem wielkiej liczby wiernych. Krzyż został poświęcony przez misjonarzy. Tego dnia zakończono Misje święte. Dopełnieniem tego wielkiego przeżycia religijnego stało się nawiedzenie Parafii przez Cudowną Kopię Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 15 - 16 września 2002r. Do dziś wierni pamiętają obie te religijne uroczystości, a owoce owych błogosławionych dni zapadły i utrwaliły sie głęboko w sercach parafian...

Warto dodać, że Krzyż misyjny, tabernakulum, konfesjonały, ławki i ołtarz wykonał, nie żyjący już, Zdzisław Litwin.

 

Ks. Kanonik Kazimierz Bugiel

 

 

Apel o pomoc w spisaniu historii Parafii.

Osoby, które miałyby życzenie podzielić się swoimi wspomnieniami, pamiątkami, fotografiami dotyczącymi dziejów naszej Parafii proszone są o składanie ich w kancelarii parafialnej a jeśli są w formie elektronicznej przesyłanie na adres internetowy – parjanazdukli@op.pl

 

Msze święte

w niedziele:

7:30; 9:00; 10.30;

 12.00 (dla dzieci)

17.00

w dni powszednie:

7:00; 18:00.

 

Opieka duszpasterska nad osobami

z problemami słuchu.

 

        

SwiatPogody